Obchodné podmienky

Naše dvere si môžete objednať telefonicky, alebo vyplnením formulára na našej stránke. Po zadaní Vašich kontaktných údajov sa s Vami skontaktuje náš montér a dohodne si s Vami termín zameranie a následne aj montáže. Náš montér Vám osobne môže podať ďalšie informácie ohľadom dverí a montáže. Zálohu neberieme a platí sa všetko až po namontovaní dverí na základe faktúry, ktorá sa uhrádza v banke so splatnosťou 14 dní. Pokial zákazník nemá otvorený účet v banke,firma mu vystaví blok z registračnej pokladne. Firme však treba túto skutočnosť vopred nahlásiť.

Zmeny v objednávke:

Zmeny v objednávke je možné zmeniť 1 deň pred montážou, ak požadované dvere sú na sklade, termín montáže sa nezmení, pokial nie sú na sklade, termín montáže sa posúva.

Storno objednávky:

Objednávku je možné stornovať. Ak sa montáž začne a zákazník na dverách objaví chybu, má právo žiadať zľavu, výmenu dverí alebo odstúpiť od objednávky. Ak sú už dvere namontované a dvere sa prevzali od montéra, zákazník nemá právo na reklamáciu.

Doprava:

Pokiaľ má zákazník záujem o kúpu dverí bez montáže, môže si vyžiadať cenovú ponuku ohľadom dodania.Pri dodaní dverí si musí zákazník prekontrolovať estetickosť a jej funkčnosť. Ak sú dvere bezchybné, ďalšie reklamácie po montáži neakceptujeme.

Montáž:

K dverám Vám vieme odporučiť odborného technika, ktorý Vám dvere odborne namontuje a dá záruku.

Platobné podmienky

Zálohu neberieme a podrobnejšie informácie nájdete vyššie viď.: Postup objednávky. Neprevádzame splátkový systém, ale je možné po namontovaní dverí uhradiť 60%- z celkovej sumy a zvyšnú časť o 1 mesiac.

Záruka:

Predajca poskytuje 2 ročnú záruku na tovar pokial je tovar namontovný našimi montérmi.

Záruka odpadá ak:

-ak sa tovar namontuje na nevhodné miesto( vonkajšie prostredie)

-neodborné skladovanie, montáž

-nevhodné udržiavanie, ošetrenie

-úmyselné poškodzovanie, domáce zviera

-živelná pohroma

Net dvere
94001, Nové Zámky

Tel.č.: 0917 212 735

obchod@netdvere.sk